Disclaimer

Home / Disclaimer

VDLschilderwerken besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van haar gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

VDLschilderwerken is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie middels internet, alsmede technische storingen. Alle informatie en alle prijzen is/zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzingen.


Wij aanvaarden tevens geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht.